زیرنظام تعلیمی

9 – 7 اصل شماره هفت

کیفیت مطلوب و متوازن و جامع آموزشی در حوزههای هفت گانه ی علم و مهارتهای شناختی با نگاه ویژه ی مرکز به علم و مرتبط کردن آموزش با زندگی مطلوب

رویکرد – راهکار:

 • رویکرد مرکز در آموزش پیش دبستان در پیوست شماره آمده است.

  ……………………………………………………………………………….

 • ریاضی:

  کمک به ذهن ورزی و فعال کردن ذهن دانشآموزان و درنتیجه تعمیق فکری ایشان در فهم روابط بین اجزای عالم مادی در سایر علوم با نگاه ویژه به رویکرد مرکز آموزش در ریاضی (پیوست شماره۲)

 • علوم تجربی:

  بررسی دو حوزه نظری و کاربردی در علوم تجربی

 • نظری: درک و فهم از شاخههای علوم و روابط بین آنها بدون الزام به حفظ کردن فرمولها و محفوظاتِ صرفاً تئوریک (ارائه اطلاعات عددی و فرمول های لازم در صورت نیاز انجام میگیرد)
 • کاربردی: ملموس و عینی کردن مفاهیم شاخههای علوم به کمک بازدید از مراکز صنعتی و تولیدی و گردشهای علمی و مشاهده مستندهای تصویری مربوطه و انجام آزمایشها.
 • علوم انسانی:
 • مطالعات ادبیات داستانی برتر و مشهور ایران و جهان:

  پر خوانی و گسترده خوانی: در حوزهی کتاب علی الخصوص ادبیات داستانی تاثیر بسزایی در رشد فهم و گستره دید و تغییر نقطه نظر به جامعهی گذشته و حال دارد. داستان و رمان که با سرگذشت جوامع و امتها است و یا دریافتهای نویسنده از زمانهی خویش، ناخودآگاه بر تجربهی زیستی خوانندگان میافزاید فلذا بر آن شدیم که در حوزهی علوم انسانی از دانشهای شناختی در بخش ادبیات، کتابهای شاخص ادبیات متناسب با سن متربیان را با یک آهنگ ملایم در پیش روی دانش آموزان قرار دهیم که عناوین این کتب در جای خود آورده خواهد شد.

 • مطالعه، انس و آشنایی با ادبیات منظوم و اشعار طراز اول کهن و نو:

  برگزاری محافل ادبی و شعری با دوری از آفتهای متعارف این گونه مجالس و محافل با محوریت یک مربی خوش ذوق، ادیب و خوش مشرب میتواند عامل خوبی برای علاقمندی و استعداد یابی متربیان در این زمینه را فراهم کند. برای دستیابی به این مهم باید توجه به شعر و شعر خوانی و همچنین بهره مندی از آن در تمامی مسائل مدرسه کلاس درسی، جلسات دانش آموزی، محافل و هیئت، صبحگاه و سایر امور در کار معلم و معاونین و دست اندر کاران مشهود و مکشوف باشد. هر از چند گاهی دعوت از ادبای شهیر و خوش ذوق در محافل مدرسه میتواند موثر افتد. شرکت دانش آموزان در شب شعر متناسب با سن و روحیه و همچنین جشنواره های ادبی نوجوان باید در توجه مدیران برنامه ریز مرکز قرار گیرد. مرکز باید با توجه به ظرفیت و اقتضائات زمان به سمت تشکیل انجمنهای ادبی و شعر حرکت کند.

  • نویسندگی:

  • تاریخ:

 • زبان انگلیسی:

  یکی دیگر از عناوینی که از دوره متوسطه جزو علوم انسانی به شمار می آید، زبان انگلیسی است که الی یوم المعلوم هر ایرانی هدفمند در مقیاس جهانی، باید با شرمندگی و سرافکندگی در تسلط بر زبان انگلیسی همت بورزد چون زبان هژمونی مسلط بر دنیاست. باید برای گذر از تاریکی از میان تاریکی و با تسلط بر آن عبور کرد.

 • افزودن بر ساعت رسمی مدرسه جهت تعمیق و توسعه مطالب و یادگیری.
 • علوم و معارف اسلامی:
 • قرآن: شاه راه اصلی تربیت و یکی از دو ثقل یادگار رسول امت، در کنار عترت، شالودهی نظام تربیتی مرکز است. انس و الفت با ظاهر و باطن کلام وحی و استخراج از گنج بی پایان آن، توسط متربیان در آیندهی نه چندان دور و حتی حال، از اهداف آموزش قرآن در مرکز میباشد.
 • عقاید ومعرفت اسلامی: رشد و ارتقاء دانش اسلامی و آشنایی با معارف دینی متربیان در حوزهی علوم معارف اسلامی را با پیشنهاد مطالعات معرفتی با یک سیر مشخص و سودمند در مرکز پیگیری نموده و کتب پیشنهادی در جای خود مورد استفاده و بهره برداری قرار خواهد گرفت در این میان آثار استاد شهید مرتضی مطهری نقش و جایگاه موثر و ویژه ای را ایفا خواهد نمود.
 • احکام:
 • تربیت بدنی و علوم ورزش:

  توجه به ورزشهای پایه و همچنین سلامت جسمی و برخی گرایش های ورزشی جهت ایجاد نشاط و شادابی بیشتر، تا منجر به تربیت سالم بدن و ایجاد روحیه ی کارو تلاش و اجتناب از عافیت طلبی و تن پروری گردد.

 • هنر:

  در این حوزه، دو مقوله فهم آثار هنری و خلق آثار با نگاه ویژه به رویکرد مرکز به آموزش هنر (پیوست شماره ) مورد توجه است.

 • فهم آثار هنری: مراجعه به راهکارهای اصل خردورزی
 • خلق آثار هنری: سه رویکرد ((هنرهای آوایی))، ((نمایشی))و ((خط تحریری))، مورد توجه است.
 • فنی و حرفه ای:

  یکی از ابعادی که باید مورد توجه قرار بگیرد تسلط دانش آموزان بر مسائل فنی است که در زندگی روزمره ی اکنون و آینده مورد نیاز آنان واقع میشود ویک مرد باید بتواند از عهدهی آنان بر آید و همچنین فنون دیگری که نیازمند زندگی شهر و تکنیکی دنیای امروز است و در صورت عدم ورود به این عرصهها نوعی اختلال در زندگی انسان کار آمد متصور هستیم.

  ……………………………………………………………………………….

  جهت اندیشه بیشتر:

  • ملاک و معیار کاربردی بودن یا نبودن مفاهیم دروس چیست؟

  • مطالب موجود در کتب درسی که غیر کاربردی هستند کدامند؟

  • مطالب کاربردی که در کتب درسی نیستند و لازم تشخیص داده میشوند از کجا و چگونه باید تهیه شودند؟

  • با مطالب غیر کاربردی و غیر ضروری که در کتب درسی هستند چه مواجهه ای داشته باشیم؟

فعالیت:

 • نقشه راه فعالیتهای تکمیلی مرکز (پیوست شماره ۴)
 • الگوی فعالیت در آموزش دروس رسمی (پیوست شماره ۵)

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا