اسناد راهبردی

9- اصول هفت‌گانه علم

راهبرد های هدف عملیاتی علم که در واقع «اصول تعلیمی» ما در مرکز است با توجه به اهمیت ویژه این هدف در گستره ی تحقق اهداف مرکز ، به طور خاصی با استناد به اصول مرکز پاک به نگارش در آمده امید که نصب العین تمام امور تعلیمی قرارگرفته و در راستای نیل به تحقق رسالت علم در متربیان به کار گرفته شود.

  1. اعتقاد به ناکارآمدی نظام آموزشی کشور و اهتمام به جایگزینی نظام تعلیمی دیگر در مرکز پاک .
  2. توجه ویژه به نگاه توحیدی در امر تعلیم، در محتوا و روش .
  3. تفکر، استنباط و نتیجه گیری (خردورزی) و رد رویکرد انبوه سازی مفاهیم .
  4. توجه به تفاوت های فردی (روحیات، علایق، استعدادها و توانمندی ها) متربیان در تدوین محتوا و شیوه آموزشی با توجه به توانایی ها و ملاحظات رشدی.
  5. نشاط و امنیت روانی در جریان امر تعلیم (آموزش) در روش و محیط.
  6. خروج از سلطه علم مدرن و نظام آموزشی مدرن و زیر سوال بردن تقدس «science» و تلاش برای قرار گرفتن در مرزهای علم و توجه بشری.
  7. کیفیت مطلوب و متوازن و جامع تعلیمی (آموزشی) در حوزه های هفت گانه ی علم و مهارت های شناختی با نگاه ویژه ی مرکز به علم.
  8. مرتبط کردن تعلیم (آموزش) با زندگی مطلوب.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا