۱۰ – ۳ رویکرد مرکز به آموزش قرآن

 1. انس با قرآن جهت فهم و بهره ی بیشتر از قرآن در مسیر رشد مطلوب .
 2. توجه به اصول و مبانی دینی در اعتقادات.
 3. جایگاه و کارکرد شناخت احکام اسلامی در زندگی.

  الف) قرآن:

  بدین منظور آموزش قرآن کریم در دو واحد کارآمدی پایه و ویژه در مرکز پاک کاملاً در راستای تحقق اهداف تعلیمی (و البته تربیتی) در مجموعه و در پایههای پایین با جهت گیری انس با قرآن کریم صورت میگیرد.

  سرفصلهایی چون روخوانی، روانخوانی و فصیح خوانی، تجوید، صوت و لحن، مفاهیم و… یک نوع مهارت هستند و فراگیری آنها هم چون تیغ دو لبه ای است که هم میتواند موجب هدایت فرد شود و هم اگر با تربیت قرآنی همراه نشود، به سلاحی میماند که فرد را در میسر گمراهی مجهزتر میکند! لذا در طول تمام آموزش های قرآنی، تذکر به رشد شخصیتی متربیان بر اساس قرآن مجید و نیز انس ایشان با کلام وحی الهی و بالطبع استفاده از مضامین آن در زندگی، به طورجدی مد نظر است.

  Document2

  در راستای هرچه بهتر این مهم واحدکارآمدسازی ویژه، معاونت تربیتی مرکز پاک به تشکیل بخش اختصاصی و تخصصی دارالقرآن اقدام نموده تا با دستورالعمل و جدول برنامه ریزی زیر در کار ساعات رسمی قرآن کریم مدرسهای با همکاری معاون آموزش مدارس به تعلیم کتاب آسمانی و الهی دین مبین اسلام بپردازد.

 1. افزودن بر ساعت رسمی مدرسه جهت توسعه ی وقت یادگیری قرآن طبق نقشه ی راه عملیاتی مرکز:
  • در ساختمان مرکز، مکانی به نام «دارالقرآن» ایجاد گردد تا جلسات قرآن کریم مدرسهای و تکمیلی در آن مرکز برگزار گردد. واضح است که طراحی هنرمندانه، جذاب و زیبای ظاهری مکان نیز حتماً مد نظر قرار میگیرد.
  • کتاب درسی قرآن در غیرموارد یاد شده در جدول، یک نقش فرعی و ثانویه در آموزش دارد.
  • جلسات قرآنی خانگی به صورت گردشی متناسب با هر دورهی سنی کلاسی حتماً در دستور کار قرار گیرد.
  • در زمانهای استراحت مدرسهای (زنگ تفریح) پیگیری انگیزه دهی برای کار پیرامون موضوع تعلیمی مد نظر (روخوانی، روان خوانی، ترتیل خوانی، صوت و لحن، مفاهیم، حفظ موضوعی، حفظ ترتیبی و…) برای یکایک افراد متربی با رویکرد چهره به چهره مد نظر قرار گیرد.
  • نواها و نجواهای دسته جمعی جذاب، پر معنا، مناسبتی و آهنگین در ابتدا و انتهای جلسات و فواصل برنامهها و هنگام گردشهای دسته جمعی در دستور کار قرار گیرد. (تولیدات رادیو معارف نمونه خوب و قابل استفاده در این مورد میباشد.)
  • تشکیل گروههای تواشیح خوانی، همخوانی، و همچنین آموزش صوت و لحن و آوازخوانی مناجاتی برای افراد مستعد در اوقات مشخص شده در دستور کار قرار گیرد.
  • جلسهی هفتگی تلاوت قرآن کریم با نام «کرسی تلاوت» برای شرکت آزاد افراد علاقهمند و خدمات بیشتر به متربیان در دستور کار قرار گیرد.

   ب) معرفت اسلامی؛ سیر مطالعات اعتقادی (از پایه ششم به بعد):

  • کتب آیت الله مطهری متناسب با درک و فهم سنی .

   ج) احکام مطالعه و آشنایی با اهم مسائل شریعت (از پایهی ششم به بعد):

  • استخراج مسائل مبتلا به حوالی هر سن با ساده سازی مفاهیم و تدوین جزوه یا کتاب.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا