کتابخانه

کتابخانه‌ی مدرسه، به ‌عنوان یک منبع یادگیری در نظر گرفته می‌شود و محلی برای یافتن پاسخِ پرسش‌ها و نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان است.

در مدارس شاکرین، یک کتابخانه اصلی به همراه کتابخانه‌های کلاسی وجود دارد که در آن‌ها بالغ بر ۲۰هزار عنوان کتاب موجود است. اکثر کتاب‌های موجود، کتاب کودک و نوجوان می‌باشد که توسط کارشناسان کتاب و کتابخوانی با دقت گلچین و انتخاب شده‌اند. کتاب‌های کتابخانه بر اساس موضوعات متنوعی تقسیم‌بندی شده‌اند که البته اکثرشان را داستان تشکیل می‌دهند.

در مدرسه شاکرین، کتابخانه زیر مجموعه‌ی «باشگاه قلم» است. در باشگاه قلم برنامه‌های مختلفی برای اُنس و الفت متربیان با مقوله‌ی کتاب و کتاب‌خوانی و نویسندگی پیگیری می‌شود. جایی است که دانش‌آموزان را در مطالعه‌ی صحیح و قابل استفاده راهنمایی می‌کند. تقویت بهتر‌ خواندن و شوق برای بیشتر خواندن را موجب می‌شود؛ و انگیزه مطالعه در کودکان و نوجوانان پایه‌گذاری می‌شود. جهت آشنایی با باشگاه قلم و طرح‌های کتابخوانی در مدرسه شاکرین به اینجا مراجعه کنید.

 

دکمه بازگشت به بالا