پایگاه مقاومت

پایگاه مقاومت بسیج فرزندان روح الله

برنامه‌های مختلف تربیتی، فرهنگی، اردویی، و ورزشی که در مرکز پاک برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است، بسیار فراتر از مدرسه است.

مرکز به قالب دیگری برای فعالیت احتیاج داشت که امکانات و تأسیسات خوبی فراهم آورد و همچنین در راستای اهداف مرکز پاک عمل کند. «پایگاه مقاومت بسیج» بهترین گزینه موجود بود که هم در بستر مسجد، نظام اسلامی، و انقلاب تعریف شده و هم از لحاظ امکانات و خدمات، همراه و همدل و راهگشا می‌باشد.

پایگاه مقاومت

بنابراین با تأسیس «پایگاه مقاومت بسیج فرزندان روح الله» و عضویت دانش‌آموزان در آن، اکثر اردوها و فعالیت‌های تکمیلی و کارگاهی در قالب بسیج انجام می‌شود.

علاوه بر این، آشنایی دانش‌آموزان با شجره طیبه بسیج، سوابق و اهداف و آرمان‌های آن به صورت تدریجی و آرام نیز از دیگر اهداف این اقدام می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا