فیلمنگارخانه

مستند جوانه‌ها – معرفی مجتمع تربیتی تعلیمی شاکرین


آنچه می‌بینید با عنوان مستند جوانه‌ها – معرفی مجتمع تربیتی تعلیمی شاکرین – یکی از برنامه‌های تکمیلی مرکز پرورش انسان کارآمد و دبستان غیردولتی شاکرین شیراز می‌باشد که در تابستان 1396 در قالب اردوهای دو روزه اجرا شده است.

این اردوها در دو نوبت، و با محتوا و برنامه‌های اختصاصی برای هر پایه، متناسب با برنامه‌های سال تحصیلی قبل و سال تحصیلی بعدی طراحی شده است.
در این مجال کم، سعی شده است صرفاً برای نمونه به برخی از برنامه‌ها، همراه با مبانی مدنظر اشاره شود.


نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا