دارالقرآن

برنامه‌های مختلف تربیتی و فرهنگی که در مرکز پاک برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است، بسیار فراتر از مدرسه است.
به منظور فراهم نمودن زمینه اُنس با قرآن، و فهم و بهره‌ی بیشتر از قرآن در مسیر رشد مطلوب، تأسیس و ثبت «دارالقرآن» انجام گرفت و فعالیت‌های مرتبط با تربیت قرآنی همچون محافل انس با قرآن و محافل خانگی قرآنی متناسب با سن و پایه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان در این بخش صورت می‌گیرد.

سرفصل‌هایی چون رو خوانی، روان‌خوانی، و فصیح‌خوانی، تجوید، صوت و لحن و … یک نوع مهارت هستند و فراگیری آنها تیغ دو لبه‌ای است که هم می‌تواند موجب هدایت فرد شود، و هم اگر با تربیت قرآنی همراه نشود، به سلاحی می‌ماند که فرد را در مسیر گمراهی مجهزتر می‌کند. لذا در طول تمام آموزش‌های قرآنی، تذکر به رشد شخصیتی متربیان براساس قرآن مجید و نیز انس ایشان با کلام وحی الهی و بالطبع استفاده از مضامین آن در زندگی به طور جدی مورد نظر است.

 

دکمه بازگشت به بالا