در حال حاضر مجتمع شاکرین هیچ شعبه‌ی دیگری ندارد. مجتمع تربیتی تعلیمی شاکرین

 

 

دکمه بازگشت به بالا