باشگاه قلم

برنامه‌های مختلف تربیتی و فرهنگی که در مرکز پاک برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است، بسیار فراتر از مدرسه است.
یکی از برنامه‌های جدیِ مورد توجه در مرکز پاک، اُنس و الفت متربیان با مقوله‌ی کتاب و کتاب‌خوانی و نویسندگی است که فراتر از برنامه‌های کتاب‌های درسی و مدرسه می‌باشد. صرف داشتن کتابخانه در مدرسه، به کتاب‌خوان شدن دانش‌آموزان منجر نخواهد شد. جهت تحقق این هدف، «باشگاه قلم» به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های واحد «کارآمدسازی ویژه» راه‌اندازی گردید.

آشنایی با انواع داستان‌ها، کتاب‌ها، نویسندگان و مترجمان به صورت تدریجی و ضمنی در «باشگاه قلم» اتفاق خواهد افتاد. پس از آن، فراگیران در ابتدا شروع به قلم‌زدن و نوشتن عمومی (خاطرات، وقایع روزانه و غیره) و در نهایت، به نویسندگی به صورت حرفه‌ای و تخصصی خواهند پرداخت.

 

  • طرح‌های کتابخوانی

در ویدئو زیر با طرح‌های کتابخوانی که در مدرسه شاکرین در حال اجرا است آشنا می‌شوید. مجموع طرح‌هایی که به اجرا در می‌آید «بسته‌ی کاملی» است که برای اُنس دانش‌آموزان با کتاب آماده شده‌اند.

دیدن این ویدئو و آشنایی با ایده‌های اجرایی برای کتابخوان کردن دانش‌آموزان را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

 
 
در بخش زیر می‌توانید گزارش برخی فعالیت‌های انجام شده در در بحث کتاب و کتاب‌خوانی را ببینید. همچنین برای آشنایی با کتابخانه‌های شاکرین، می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

دکمه بازگشت به بالا