اتاق بازی های فکری

تقویت مهارت‌های اساسی دانش‌آموزان، در مرکز پرورش انسان کارآمد (پاک) اهمیت خاصی دارد. «تقویت مهارت‌های ذهنی» در بستر بازی‌های فکری اتفاق می‌افتد. بنابراین در مجموعه شاکرین «پاتوق بازی های فکری» را ایجاد کردیم و «اتاق بازی‌های فکری» به عنوان فضای اختصاصی این پاتوق در نظر گفته شد.

جهت آشنایی با برنامه‌ها و اهداف «پاتوق بازی های فکری» به اینجا مراجعه کنید.

 

دکمه بازگشت به بالا