آزمایشگاه

 آزمایشگاه مدرسه با پرورش تفکر خلاق، به تربیت افرادی کاوشگر، آفریننده، نوآور و مولد می‌پردازد و نقش مهمی در شکوفایی خلاقیت دانش‌آموزان دارد. در آزمایشگاه، قدرت اندیشه و مهارت ذهنی دانش‌آموزان تقویت می‌شود و می‌توانند برای دست یافتن به راه حل‌های مناسب و واقع بینانه به خلق ایده‌های نو بپردازند. در شاکرین، با بهره گیری از آزمایشگاهی با تجهیزات متناسب با پایه‌های مختلف،، امکان تدریس عملی برای دورس فراهم گردیده و دانش‌آموزان می‌توانند نوآوری‌های خود را در مدرسه و نهایتاً در جامعه نشان دهند.

از آنجایی که در آزمایشگاه، فرایند یاددهی و یادگیری اتفاق می ‌افتد، آزمایش‌ها باید طوری سازماندهی شوند که فرصت برای مشاهده، طرح سوال و کشف حقایق برای دانش‌آموزان به وجود آید. در مدرسه شاکرین، ساختار فیزیکی آزمایشگاه به نحوی طرح‌ریزی شده که برای کارهای گروهی یا انفرادی دانش‌آموزان مناسب است.

دکمه بازگشت به بالا