١٣٩٨/١٢/٢١

مباحث تربیتی آیت الله تهرانی-شماره3

بقا انسان به تربیت صحیح فرزند است. انسان نباید ادامه‌ی وجودش را منقطع کند و از بین ببرد.

#مبانی_تربیت را پشت سر هم دنبال کنید:

 

شماره سه:

 

بقا انسان به تربیت صحیح فرزند است. انسان نباید ادامه‌ی وجودش را منقطع کند و از بین ببرد. هیچ کسی نمی‌خواهد از بین برود. آدم بقا می‌خواهد ،نه فنا.

از آن طرف هم انسان هیچگاه نباید در امانت خیانت کند. اینها چیزهایی است که جز مفطورات ما است، فطرت می‌گوید که خیانت قبیح است. یا این تعبیر که فرزند میراث الهی است، نباید انسان ارثیّه را به هدر بدهد. این تعبیرها را انسان خیلی خوب ادراک می‌کند. راه عدم انقطاع و راه اینکه انسان خیانت نکند، راه اینکه میراث را به هدر ندهد چیست؟ 

راه آن ادب و تربیت است. من از اینجا وارد این بحث می‌شوم، ما در روایاتمان هم این مطلب را داریم. مثلاً از علی (علیه السلام) نقل شده که حضرت فرمود: « خَیرُ ما ورَّثَ الآباُ اَلأَبنا اَلأَدَب .»

بهترین چیزی که پدر برای فرزند به ارث می‌گذارد، از خودش باقی می‌گذارد، همان تربیت اوست. ارثیّه در مال نیست، چرا؟ 

نظرات