١٣٩٨/١٢/٠٨

برگزیدگان مسابقه بازی های فکری (رویش)

برگزیدگان مسابقات بازی‌های فکری مرحله‌ی ناحیه:

 

رشته‌ی اتللو:

مقام اول ناحیه: امیرعلی ناطق احمدی – کلاس ششم

مقام سوم ناحیه: محمدحسن قناعت پیشه – کلاس ششم

 

رشته‌ی پنتاگو:

مقام اول ناحیه: مجتبی زارعی – کلاس ششم

مقام دوم ناحیه: مصطفی مرادی – کلاس پنجم

مقام چهارم ناحیه: سیدعلیرضا پورحقیقی زاده – کلاس پنجم

 

رشته‌ی لیوان چینی:

مقام سوم ناحیه: محمدجواد حامدی – کلاس پنجم

مقام چهارم ناحیه: سیدعلی جلالی – کلاس ششم

 

 رشته‌ی جنگا:

مقام چهارم ناحیه: مهدی زارع‌شیبانی – کلاس ششم

 

رشته‌ی کریدور:

مقام اول ناحیه: محسن احمدپور- کلاس هشتم

مقام سوم ناحیه: امیرعلی نوذری- کلاس هفتم

 

رشته‌ی اتللو:

مقام سوم ناحیه: علی اکبر صفری – کلاس هشتم


نظرات