١٣٩٨/١٢/٠٨

دلنوشته مربی کلاس پیش دبستانی 4

آخرکلاس چنددقیقه به گل پسرها زمانی را به بازی آزاد اختصاص دادم.

بچه ها باصندلی های کلاس آدم آهنی ،ماشین ،دوربین عکاسی ویک اتوبوس قشنگ درست کردند. در جعبه ی خمیربازی هم شد فرمان اتوبوسشان. 

بعد من را سوار اتوبوسشان کردند و کربلا کنار حرم امام حسین ( ع) پیاده ام کردند. 

کلی خندیدند وحسابی از اینکه خانم معلمشان را برده اند کربلا ذوق کردند. 

خلاصه اینکه آن روز من کربلایی شدم.

 

#معلم_نوشت

#پیش_دبستانی


نظرات