١٣٩٨/١٢/٠٨

گزارش فعالیت پیش دبستانی

مهارت جسمی حرکتی درشت

 

مهارت جسمی حرکتی درشت

" پریدن درون لاستیک ها"

اهداف:

1.افزایش حفظ تعادل

2.هماهنگی بین اعضای بدن

3.تقویت عضلات و ماهیچه های پا

 

مهارت جسمی حرکتی ظریف

"گره زدن"

اهداف:

1.افزایش هماهنگی چشم و دست

2.افزایش دقت و تمرکز

3.تقویت ماهیچه های دست

4.تقویت مهارت دیداری

نظرات