١٣٩٨/١٢/٠٨

گزارش فعالیت پیش دبستانی

#گزارش_تصویری از فعالیت های کلاس #پیش_دبستانی1 در هفته گذشته.

#گزارش_تصویری از فعالیت های کلاس #پیش_دبستانی1 در هفته گذشته.

 

#تقویت_عضلات_درشت

#تقویت_عضلات_ریز

#تقویت_دقت_شنیداری

 

توضیحات مربوط به فعالیت ها را می توانید در کانال کلاسی بخوانید:

sapp.ir/shakerin_pish1

نظرات