١٣٩٨/٠۵/٣١

اردوی جوانه های4 ورودی پایه چهارم و پنجم معمای جستجوی صبحانه در کوه

#گزارش_تصویری #اردوی_جوانه_های_4
ویژه ورودی پایه #چهارم و #پنجم
معمای جستجوی صبحانه در کوه
برای دیدن تصاویر بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین
#مرکز_پرورش_انسان_کارآمد
@shakerin
http://shakerin.ir

نظرات