تبلیغات

١٣٩٨/٠۵/٣١

اردوی جوانه های4 ویژه ورودی پایه چهارم و پنجم،ساندویچ مرغ برای ناهار روز اول

#گزارش_تصویری #اردوی_جوانه_های_4
ویژه ورودی پایه #چهارم و #پنجم
تهیه ساندویچ مرغ برای ناهار روز اول

#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین

#مرکز_پرورش_انسان_کارآمد
@shakerin
http://shakerin.ir

نظرات
با ما در ارتباط باشید
ورود به سایت