١٣٩٨/٠۴/٢٢

اردوی جوانه های 4 ورودی ششم - معمای پیدا کردن صبحانه

گزارش تصویری از #اردوی_جوانه_ها_4
ویژه ورودی پایه #ششم
معمای پیدا کردن صبحانه
#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین
@shakerin
http://shakerin.ir

نظرات