تبلیغات

١٣٩٨/٠۴/١۵

اردوی جوانه های 4 ورودی های چهارم و پنجم- بازی و سرگرمی

گزارش تصویری از #اردویجوانهها_4
ویژه ورودی های #چهارم و #پنجم
انواع سرگرمی ها و بازی ها در اردو
#مجتمعتربیتیتعلیمی_شاکرین
@shakerin
http://shakerin.ir

نظرات
با ما در ارتباط باشید
ورود به سایت