١٣٩٨/٠۴/٠١

اردوی تابستانه به مقصد شهر زیبای همدان

#اردوی_تابستانه (الزامی)
ویژه ورودی پایه های #هفتم و #هشتم
به مقصد شهر زیبای #همدان

حرکت: سه شنبه 4 تیرماه راس ساعت 6:30 از مدرسه
بازگشت: شنبه 8 تیرماه(آخر شب)
مبلغ ثبت نام با احتساب 45درصد یارانه:250000 تومان.
مبلغ فوق را حداکثر تا دوم تیرماه به شماره کارت 5041721049720072 بنام محمدامین ایمنی واریز و حتما به شماره تلفن 09176413956 پیام دهید.
ارائه رضایت نامه قبل از حرکت الزامی است.

وسایل مورد نیاز:
وسایل شخصی(قاشق و لیوان و بشقاب و...)
پتو( کم حجم)
ملحفه یا پتو مسافرتی
دفترچه بیمه
داروی خاص
کفش مناسب کوهنوردی
ناهار روز اول
جهت کسب اطلاع بیشتر با مدرسه تماس بگیرید.
اردوها تحت عنوان مرکز پرورش انسان کارآمد و پایگاه مقاومت فرزندان روح الله اجرا خواهد شد.
#اردو #پایگاه_مقاومت_فرزندان_روح_الله
#مرکز_پرورش_انسان_کارآمد #پاک
#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین
@shakerin
http://shakerin.ir

نظرات