١٣٩٨/٠١/٢٨

اردوی کهمره کلاس هفتم

علاوه بر آشنایی با گیاهان دارویی و پرخاصیت بهاره، تلاش و تحرک را چاشنی طراوت و سرزندگی جمع دوستانه کردیم تا صمیمیت و تعمیق روابط مان در این زمانه که اینترنت و موبایل عین رابطه ی ادمهاست، این جمع شدنها در خاطراتشان حتما می ماند

#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین

@shakerin
http://shakerin.ir

نظرات