١٣٩٧/١١/١۴

کارگاه آموزشی کامپیوتر کلاس هفتم

کارگاه آموزشی کامپیوتر کلاس هفتم


#گزارش_تصویری را در لینک زیر ببینید:
http://shakerin.ir/content/cid/5746
#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین
@shakerin
http://shakerin.ir

نظرات