تبلیغات

١٣٩٧/١٠/٢۵

کلیپ آموزش مباحث علوم با استفاده از عینکهای واقعیت مجازی

آموزش مباحث علوم با استفاده از عینکهای واقعیت مجازی دبستان شاکرین

آموزش مباحث علوم (اقیانوسها، بدن انسان و نجوم) با استفاده از عینکهای واقعیت مجازی پایه های سوم تا هفتم در #مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین
نظرات
با ما در ارتباط باشید
ورود به سایت