تبلیغات

١٣٩٧/١٠/٢۴

روز شاد کلاس دومی ها

بچه های کلاس دوم به همراه معلم هایشان در سرزمین بازی یک روز شاد و به یاد ماندنی را تجربه کردند
#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین
@shakerin
http://shakerin.ir

نظرات
با ما در ارتباط باشید
ورود به سایت