تبلیغات

١٣٩٧/٠۵/٢٩

قرار با معلم در رصدخانه

قرار با معلم کلاس های چهارم تا ششم
رصد اجرام آسمانی
در رصدخانه مجهز

دوشنبه 20:30 شب
حرم مطهر حضرت سیدعلاالدین حسین(ع)
قرار: در ورودی حرم مطهر

@shakerin
www.shakerin.irنظرات
با ما در ارتباط باشید
ورود به سایت