١٣٩٧/٠۵/٢۴

قرار با معلم، پیاده روی و کوهنوردی

#قرار_با_معلم
ویژه کلاس هفتمی ها
پیاده روی و کوهنوردی صبحگاهی
پنجشنبه 25مرداد، ساعت 6:30

مقصد: کوهچنار مهارلو
محل جمع شدن: میدان گل سرخ
بازگشت: ساعت 12:30

لباس و کفش مناسب کوهنوردی، قمقمه ی آب و صبحانه همراه داشته باشید.
درصورت عدم حضور، حتما دلیل را تا چهارشنبه به شماره 09176413956 اطلاع دهید.


نظرات