تبلیغات

١٣٩۶/١٢/١١

اهداف 11 گانه ی پیش دبستان

تدوین برنامه درسی دوره پیش از دبستان در دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش از گام های موثری است که در جهت آماده سازی کودکان برای ورود به مدرسه توسط نظام آموزشی کشور صورت پذیرفته است .

تدوین برنامه درسی دوره پیش از دبستان در دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش از گام های موثری است که در جهت آماده سازی کودکان برای ورود به مدرسه توسط نظام آموزشی کشور صورت پذیرفته است .

اهداف یازده گا نه ارائه شده در راهنمای برنامه  درسی دوره پیش دبستان به شرح زیر می باشد :

1-شناخت فرهنگ و نشانه های دینی

2-پرورش حواس ومهارت استفاده از آن

3-توجه به محافظت اندام ها (بهداشتی ، ایمنی ، تغذیه ای )

4-شناخت محیط زیست و توجه به زیبایی ها و حفظ آن

5- درک مفاهیم اساسی علوم و ریاضی

6- شناخت محیط، مقررات و قوانین اجتماعی و توسعه روابط اجتماعی

7-توجه به فرهنگ و نشانه های میهنی و حفظ آن

8-توسعه توانایی های جسمی – حرکتی و هما هنگی بین حرکات و اندام ها 

9-پرورش مهارت های زبان

10-پرورش ذوق هنری و درک زیبایی ها

11-توسعه توانایی های ذهنی و پرورش مهارت های زندگی (افزایش قدرت تمرکز ، توانایی حل مساله و تصمیم گیری ،خلاقیت ،

پرسش گری ،خود آگاهی ،اعتماد به نفس و...)نظرات
با ما در ارتباط باشید
ورود به سایت