١٣٩۶/١٢/١١

اهداف 11 گانه ی پیش دبستان

تدوین برنامه درسی دوره پیش از دبستان در دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش از گام های موثری است که در جهت آماده سازی کودکان برای ورود به مدرسه توسط نظام آموزشی کشور صورت پذیرفته است .

تدوین برنامه درسی دوره پیش از دبستان در دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش از گام های موثری است که در جهت آماده سازی کودکان برای ورود به مدرسه توسط نظام آموزشی کشور صورت پذیرفته است .

 

اهداف یازده گا نه ارایه شده در راهنمای برنامه  درسی دوره پیش دبستان به شرح زیر می باشد :

 

1-شناخت فرهنگ و نشانه های دینی

 

2-پرورش حواس ومهارت استفاده از آن

 

3-توجه به محافظت اندام ها (بهداشتی ، ایمنی ، تغذیه ای )

 

4-شناخت محیط زیست و توجه به زیبایی ها و حفظ آن

 

5- درک مفاهیم اساسی علوم و ریاضی

 

6- شناخت محیط، مقررات و قوانین اجتماعی و توسعه روابط اجتماعی

 

7-توجه به فرهنگ و نشانه های میهنی و حفظ آن

 

8-توسعه توانایی های جسمی – حرکتی و هما هنگی بین حرکات و اندام ها 

 

9-پرورش مهارت های زبان

 

10-پرورش ذوق هنری و درک زیبایی ها

 

11-توسعه توانایی های ذهنی و پرورش مهارت های زندگی (افزایش قدرت تمرکز ، توانایی حل مساله و تصمیم گیری ،خلاقیت ،

 

پرسش گری ،خود آگاهی ،اعتماد به نفس و...)


نظرات