١٣٩۶/١١/١٧

نخستین جشنواره ادب الهی

نخستین جشنواره ادب الهی با موضوع تکمیل نظام نامه‌ی تربیتی مجتمع تربیتی آموزشی شاکرین شیراز آغاز شد.

از علاقه مندان دعوت می نماییم که آیین نامه جشنواره ادب الهی را مطالعه نموده و با توجه به توضیحات ذکر شده، پژوهش های خود را ارئه دهند.

اعتقاد ما بر آن است که تربیت باید نظا‌م‌مند بوده و تمام امورِ تربیتی در یک نظام جامع تعریف و تبیین شود.

لذا بر آن شدیم که به یاری خدا با یک بررسی عمیق در حد وُسع خود نظامی تربیتی، برگرفته از مبانی تربیتی اسلام (هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی، ارزش‌شناسی و دین‌شناسی، ‌طراحی،‌ تدوین و استخراج کرده و جهت پیشبرد اهداف مرکز نصب العین قرار داده شود.

پس از بررسی:

نامه‌‌ی تربیتی امیرالمؤمنین (ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی (ع) (نامه‌ی 31 نهج‌البلاغه)، دعای شریف مکارم اخلاق امام سجاد علیه‌السلام، خطبه‌ی متقین نهج‌البلاغه (همام)، آیات عباد الرحمن در سوره‌ی مبارکه‌ی فرقان، آیات ابتدایی سوره‌ی مبارکه‌ی مؤمنون، نصایح لقمان به فرزندش در قرآن کریم، حدیث عنوان بصری منقول از امام صادق (ع)،حدیث جنود عقل و جهل از امام صادق (ع)، اهداف کلی آموزش‌وپرورش ،سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در 4 عرصه‌ی «خود، خدا، خلق و طبیعت»، 5 عنصر «تفکر، تعقل، ایمان، عمل و اخلاق» در 6 ساحت «اعتقادی اخلاقی عبادی،‌ هنری زیبایی‌شناختی،‌علمی فناوری،‌ سیاسی اجتماعی،‌ زیستی بدنی و اقتصادی حرفه‌ای» و ویژگی‌های وجودی انسان از منظر روان‌شناسی و دانشمندان علوم تربیتی در سه حیطه‌ی «شناختی، عاطفی و رفتاری» بدین نتیجه رسیدیم که عناوین ذکرشده در کلام امام صادق علیه‌السلام ذیل حدیث «جنود عقل و جهل»، مبادی رفتارها بوده و با مجهز شدن فرد به این مؤلفه‌ها امر تربیت فرد در سرچشمه‌های رفتارها انجام خواهد گرفت[1].

پس از بررسی این جنود به این نتیجه رسیدیم که برای مقطع ابتدایی 40 عنوان (لشکر) از این 75 عنوان قابلیت عملیاتی دارد که این 40 عنوان را در 18 دسته زیر بیان کردیم:

 • عطوفت-الفت-صفح -حب-رافت-مودت-رحمت (1تا7)
 • صَمْت (گزیده گویی)(8)
 • شهامت (9)
 • سلامت-نظافت-عافیت(10تا12)
 • علم(13)
 • قصد(اقتصاد) (14)
 • صبر- حلم- مدارا(15تا17)
 • نماز(18)
 • نشاط-فرح(19تا20)
 • برالوالدین(نیکی به پدر و مادر) (21)
 • محافظت(سهل انگاری نکردن)(22)
 • صَوْنُ الحدیث(سخن چینی نکردن)(23)
 • توبه-استغفار(معذرت خواهی کردن)(24تا25)
 • عفت-حیا-وقار-ستر(26تا29)
 • صدق(30)
 • حکمت-فهم1-فهم2 (31تا33)
 • حق-انصاف-عدالت-تصدیق (پذیرفتن حق)(34 تا 37)
 • سخا(سخاوت)-قوام(اعتدال، افزون طلبی نکردن)قناعت(حریص نبودن)(38 تا 40)

 

جهت الگوی عملیِ کاربردی، علم و راهکارهای تحقق آن را محور و مرکز فعالیت‌ها قراردادیم و درک، فهم و بینش را محیط به حوزه‌ی علم و سایر 16 مؤلفه‌ی دیگر را در پیرامون علم و فهم قراردادیم تا در محیط فعالیت‌های دانشی و مهارت‌های شناختی با بهره‌گیری از آیات و روایات تحقق عینی و عملی بیابند. (دلیل محور قرار گرفتن علم، گستردگی حوزه‌ی فعالیت‌های ملموس و مشهود عینی آن است) دایر مدار اجرایی این فعالیت‌ها و امور و تمام ارکان این نظام تربیتی، مربی است که باید با تشخیص وظیفه در هرلحظه آگاهانه و با اختیار مسافر این مسیر که متربی است را به سرمنزل مقصود برساند و اهداف از پیش تعیین‌شده را محقق کند و خود نیز به سمت کمال حرکت کرده و کارآمدی خود را تکمیل نماید.

هدف غایی:  قرب الی ا... از طریق تحقق آگاهانه و اختیاری توحید ربوبی و وصول به حیات طیبه در همهی شئون تربیت

هدف کلان: پرورش انسان کارآمد

انسان کارآمد انسانی است که قادر است بر اساس: مبانی تربیت اسلامی،شناخت از خود، درک از نیازهای اساسی جامعه[2] هـدفـی را برگزیند و بر اساس هدف در هرلحظه وظـــیـفــه‌ی خود را به‌درستی تشخیص داده و برای رسیدن به آن تلاش و برنامه‌ریزی کند.

«راهبرد» ما «مؤدب شدن به آداب الهی بر اساس حدیث جنود عقل و جهل حضرت صادق آل محمد علیه‌السلام» می‌باشد.

 

 «راهکار» ما «مؤدب شدن به آداب الهی بر اساس حدیث جنود عقل و جهل حضرت صادق آل محمد علیه‌السلام» می‌باشد که «راهکار» کلانی که در جهت آن‌ اندیشیده شده تلاش برای تحقق عملی مورد به مورد مؤلفه‌های انسان عاقل قیدشده در حدیث جنود عقل و جهل، متناسب با رشد عقلی، فکری و هم‌چنین رعایت حجم تدابیر در سنوات تحصیلی، در این 12 سال آموزش رسمی در فضای دبستان و دبیرستان با کمک‌گیری از فرآیند کارآمد سازی ویژه[3] خواهد بود. هرکدام از مؤلفه‌های جنود عقل و جهل خود به‌تنهایی یک «هدف خُرد» بوده که این اهداف «ضوابطی» دارند که این ضابطه‌ها برگرفته از آیات و روایات بوده و چارچوب عمل را مشخص می‌نمایند و برنامه‌ها و راهبردهایی از فحوای کلام قرآن و ائمه استخراج می‌شود با کمک «فعالیت‌ها» و «قالب‌ها» ی تعریف‌شده قابلیت تحقق پیدا خواهند کرد ان‌شاءا...

 

شرکت کنندگان محترم میتوانند آثار خود را در پنج شاخه ی زیر ارائه دهند:

1-تعاریف:

ارائه‌ی تعریف صحیح و جامع و دینی از واژگان اهداف هجدگانه(مؤلفه های(لشکریان) انتخاب شده از حدیث شریف جنود عقل و جهل امام صادق(ع).

2- ضابطه‌ها :

جمع‌آوری و ارائه‌ی آیات و روایات پیرامون اهداف هجدگانه از منابع معتبر ، به گونه‌ای که بتواند چیستی و چگونگی دست یابی به هر هدف را تبیین کند.

(آیات و روایات جمع آوری شده می تواند تکمیل کننده و یا توضیح دهنده‌ی احادیث و آیات موجود در نظام نامه‌ی فعلی و یا ارائه‌ی احادیث و روایات جدید در رابطه با اهداف باشد.)

3-راهبردها:

 راهبرد مدرسه مؤدب شدن به آداب الهی بر اساس حدیث جنود عقل و جهل امام صادق(ع) می‌باشد.

در این راستا می توان :

الف) تحلیل فردی خود را نسبت به تعاریف درست از اهداف و ضابطه‌ها ارائه داد.

ب) استباط از مقالات و گفتارهای غنی دینی، تربیتی، روان شناسی

ج) ارائه‌ی مقاله راهبردی در موضوعات نظام‌نامه تربیتی

د) معرفی کتاب و مقاله و یا سخنرانی

 

4- راهکارها:

راهکار مدرسه تلاش برای عملی کردن تمام موارد حدیث جهل و عقل متناسب با رشد عقل و فکری هم چنین رعایت حجم تدابیر در سنوات تحصیلی دانش‌آموزان می‌باشد.

بنابراین راهکارها را در قالب:

الف) ارائه ی راهکارهای عملی در زمینه ی فعالیت های مدرسه و فضای تربیت رسمی آموزش و پرورش

ب)ایده پردازی در رابطه با نهادینه کردن اهداف هجدگانه

 5- فعالیت‌ها و محتوا:

فعالیت‌ها: ارائه‌ی راهکار عملی با توجه به اهداف هجده گانه در زمینه‌ی فعالیت‌های مدرسه.

محتوا: داستان، شعر، حکایت و.... با مضمون اهداف مد نظر که بتوان در فعالیت‌ها از آن‌ها استفاده نمود.

 زمان ارسال آثار :

10 اردیبهشت ماه 1397

 نحوه ی ارسال:

 پیام رسان‌های تلگرام یا سروش به شماره:     09338909586

پست الکترونیک: info@shakerin.ir

 

ضمن سهیم شدن در برکات استفاده از تمام آثار ارائه شده در فعالیت‌های تربیتی مجتمع شاکرین و سایر مجموعه‌های تربیتی، به ده اثر برگزیده هرکدام 1000000 ریال اهدا خواهد شد.

 نکات:

1-     جهت  اطلاع کامل از دسته بندی «نظام نامه تربیتی» مرکز می‌توانید به پایگاه مجازی www.shakerin.ir مراجعه کنید یا به پیام‌رسان‌ سروش یا تلگرام شماره 09338909586 پیام دهید.

2-     برای دریافت جزوه‌ی چاپ شده به دفتر مدرسه به آدرس: خیابان خیام،‌ انتهای کوچه 6 مراجعه کنید.

3-     جهت اطلاع از سند مرکز پرورش انسان کارآمد و سایر فعالیت های مرکز و مدرسه ی شاکرین و فرصت های فعالیتی مبتنی بر اهداف، سند مرکز را پایگاه مجازی مرکز مطالعه نمایند.

4-      افراد شرکت کننده باید تسلط نسبی بر نظام نامه داشته باشند.

5-     آثار ارسالی بایستی در قالب فایل ورد با فونت bnzanin  شماره 14 تهیه شده و همراه با فایل pdf آن ارسال شود.

6-     ذکر مشخصات کامل شامل : نام و نام خانوادگی،‌ مقطع تحصیلی ، رشته‌ی تحصیلی، دانشگاه یا حوزه،‌ شغل، سابقه‌ی فعالیت آموزشی و تربیتی، فعالیت در مجموعه‌های رسمی یا غیر رسمی تربیتی اعم از مدرسه یاکانون‌های فرهنگی و تربیتی شماره تلفن ثابت و همراه ضروری است.

آیین نامه نخستین جشنواره ادب الهی را از اینجا می توانید دانلود فرمایید.

دانلود نظام نامه تربیتی مرکز پاک

دانلود سند مرکز پاک

 شیوه نامه اجرایی اقدامات تربیتی دبستان شاکرین

 


نظرات