١٣٩۶/١٠/١٧

داستان خواب دندان

حاکم شهر به خواب دید که دندان هایش ریخته سخت متاثر شد و درخواست کرد معبران خوابش را تعبیر کنن دو معبر حاضر شدند و خواب ایشان را هریک به زبانی تعبیر کردند اما.....داستان زیبای که اشاره دارد به مثل اینکه حرف را همه جور می شود زد....

جهت مشاهده این داستان، اینجا را کلیک فرمایید.


نظرات