١٣٩٩/٠۴/٢۵

جلسه ی ارائه گروه چوب

پخش مراسم ارائه‌ی پروژه‌های واحد کارآمدسازی ویژه در زمینه‌ی صنایع چوبِ دانش‌آموزان دبیرستان، چهارشنبه 25 تیر ساعت 18/30 به صورت زنده از صفحه‌ی اینستاگرام مجتمع شاکرین:
instagram.com/shakerin.ir

سین برنامه:
- ارائه توضیحات استاد راهنمای طرح: آقای موحد
- پخش کلیپ روند اجرای پروژه‌ها
-ارائه‌ی اعضای هر گروه
- مزایده‌ی فروش تولیدات


نظرات