١٣٩٩/٠۴/٢۵

مباحث تربیتی شاگرد امام، خطیب مشهور، محمدتقی فلسفی 1

طفل در دورانی که مسایل علمی و عقلی را درک نمی‌کند، به فطرت طبیعی خود، لزوم وفای به عهد را هم می فهمد .

طفل در دورانی که مسایل علمی و عقلی را درک نمی‌کند، به فطرت طبیعی خود، لزوم وفای به عهد را هم می فهمد . موقعی که پدر به او وعده می دهدکه وقتی به منزل برگشت، برای او اسباب بازی می آورد، بچه هم به‌طور طبیعی توقع دارد که پدر به عهدش وفا کند و اسباب بازی را بیاورد . به این توقع فطری اطمینان دارد . تا وقتی که پدر نیامده بچه با فکر اسباب بازی شاد و مسرور است . به خود نوید می دهد . زنگ خانه که به صدا در می آید و پدر وارد می شود . بچه به توقع فطری، خود را برای گرفتن اسباب بازی آماده می نماید.  به دست پدر نگاه می کند . اگر به وعده وفا نکرده و اسباب بازی نیاورده باشد طفل ناراحت می شود، حس می کند که واقعه خلاف انتظاری رخ داده است و ...


نظرات