آدرس کانال های کلاسی
چهارشنبه 14 اسفند 1398
آدرس کانال های کلاسی
با توجه به شرایط پیش‌آمده، مربیان و معلمان گرامی آموزش‌ها و تمرین‌های کلاسی را در کانال‌های کلاسی مربوطه قرار داده ...
کار!!!
پنجشنبه 08 اسفند 1398
کار!!!
مکن ز عرصه شکایت که در طریق ادب به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید #حافظ      
محفل خانگی قرآن
پنجشنبه 08 اسفند 1398
محفل خانگی قرآن
جلسه آموزش خانواده متوسطه
پنجشنبه 08 اسفند 1398
جلسه آموزش خانواده متوسطه
راهپیمایی 13 آبان
پنجشنبه 08 اسفند 1398
راهپیمایی 13 آبان
اردوی تفریحی آموزشی اتاق فرار!!
سه شنبه 01 مرداد 1398
اردوی تفریحی آموزشی اتاق فرار!!
تقویت کار گروهی ، حل مسیله، هیجان و نشاط در اتاق فرار

صفحه :