تبلیغات

١٣٩٧/٠٨/٠٣

دعوت به همکاری والدین گرامی خانواده شاکرین جهت آماده سازی نهایی ساختمان جدید

اولیاء و همراهان همیشگی با سلام با توجه به اتمام مراحل اصلی ساخت و ساز فاز اول مجتمع تربیتی تعلیمی ...

١٣٩٧/٠٧/٠۴

اطلاعیه مهم شروع مدرسه ویژه هفته دوم مهرماه

انشالله شروع سال تحصیلی جدید در مدرسه شاکرین از روز شنبه 7 مهرماه خواهد بود.ساعت شروع مدرسه برای ابتدایی و ...

١٣٩٧/٠۵/٢٩

قرار با معلم در رصدخانه

قرار با معلم کلاس های چهارم تا ششمرصد اجرام آسمانیدر رصدخانه مجهزدوشنبه 20:30 شبحرم مطهر حضرت سیدعلاالدین حسین(ع)قرار: در ورودی ...

١٣٩٧/٠۵/٢٣

قرار با معلم، دوچرخه سواری و مسابقه

برنامه قراربا معلم، ویژه دانش آموزان ورودی پایه های چهارم، پنجم و ششم«دوچرخه سواری همراه با مسابقه و اهداء جایزه»چهارشنبه ...

١٣٩٧/٠١/٢۶

گلستان خوانی

احمدرضا شامس سید علی جلالی سید مهدی جلالی امیر محمد دهقان امیرعلی افروغ امیرحسین عباسی فرد2 امیرحسین عباسی فرد1 محمد رضا غضنفری امیرحسین کاوه سیدحسین میربقایی عباس محمدی مهدی زارع شیبانی امیرحسین ...

١٣٩٧/٠١/١۵
١٣٩٧/٠١/١۵
١٣٩٧/٠١/١۵
١٣٩٧/٠١/١۵
١٣٩۶/١٢/٠٧
١٣٩۶/١١/٢٩
١٣٩۶/١١/٠١
١٣٩۶/١١/٠١
١٣٩۶/١٠/٠۴

برنامه ی اذان کلاس چهارمی ها

قرار است که هرکدام از بچه های کلاس چهارم، در تاریخی که در جدول آمده، در مدرسه اذان بگویند.

١٣٩۶/١٠/٠۴

ایجاد موقعیت های یادگیری در خانه

استفاده از وسایل زیر در خانه، می تواند دانش آموزان را در موقعیت های یادگیری بسیاری قرار دهد:

١٣٩۶/١٠/٠٣

فارسی را اینجوری هم می شود درس داد!

امروز در زنگ فارسی، درس «مهمان شهر ما» را به روش «روشن سازی طرز تلقی»  تدریس کردم.

١٣٩۶/١٠/٠٣

اینجا، زنگ اجتماعی است

جهت یابی را باید وسط حیاط درس داد!

١٣٩۶/١٠/٠٣

اینجا نماز جماعت اختیاری است

وقتی اعلام می کنم که می خواهیم نماز بخوانیم، بچه ها از نقاط مختلف کلاس می دوند به سمتِ محلِ ...

١٣٩۶/٠٩/٢٩

کوهنوردی

بچه ها باید بتوانند برای رسیدن به هدف، صبر داشته باشند و سختی ها را تحمل کنند.

١٣٩۶/٠٩/٢٩

نمایش رهایی از قفس

تصاویر، مربوط به اجرای نمایش رهایی از قفس، توسط سه گروه نمایشی از بچه های کلاس چهارم

١٣٩۶/٠٩/١٢

شبیه سازی منظومه ی شمسی

بچه ها اینجوری یاد می گیرند، نه با حفظ کردنِ طوطی وار و نه با تست زدن!

١٣٩۶/٠٨/٢٩
١٣٩۶/٠٨/٠۵

ذوالقدر

ساخت اشیای گلی

دانش آموزان کلاس چهارم می خواهند در زنگ هنر، به روش فتیله ای ، اشیای گلی بسازند.

١٣٩۶/٠٨/٠۵

ذوالقدر

ارزشیابی مطالعات اجتماعی

ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی فصل اول

با ما در ارتباط باشید
ورود به سایت