تبلیغات

١٣٩۶/١٠/٢٢

استاد صفایی حائری و موضوع تربیت اسلامی

سخنرانی استاد صفایی حائری(عین. صاد) پیرامون «روش تربیتی اسلام این است که تلقی انسان ها را از خودشان عوض می ...

١٣٩۶/٠٨/١٢

تربیت فرزند برای حرکت به سمت خدا

این مجموعه شامل مباحثی است که با حضور استاد پناهیان در برنامه تلویزیونی سمت خدا (هر هفته چهارشنبه در سال ...

با ما در ارتباط باشید
ورود به سایت