تبلیغات

١٣٩٧/١٢/٠٩

زنگ علوم کلاس پنجم

#زنگ_علوم #کلاس_پنجمبچه‌ها با توجه به دروس مربوط به اهرم و ماشین‌های ساده، به دلخواه خودشان یک وسیله را به طور ...

١٣٩٧/١١/٢٧

بازدید از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز

گزارش تصویری بازدید از پایگاه هوایی شیراز همراه با بچه های سوم تا هفتم

١٣٩٧/١١/١۴

کارگاه آموزشی کامپیوتر کلاس هفتم

کارگاه آموزشی کامپیوتر کلاس هفتم #گزارش_تصویری را در لینک زیر ببینید:http://shakerin.ir/content/cid/5746#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین@shakerinhttp://shakerin.ir

١٣٩٧/١١/١۴

اردوی تفریحی یک روزه در باغ با دانش آموزان کلاس هفتم

اردوی تفریحی یک‌روزه در باغ با دانش آموزان کلاس هفتم  گزارش تصویری را در لینک زیر ببینید http://shakerin.ir/content/cid/5745 #مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین @shakerin http://shakerin.ir کارگاه #آموزشی #کامپیوتر #کلاس_هفتم#گزارش_تصویری را ...

١٣٩٧/١١/١٣

زنگ مهارتهای زندگی کلاس چهارم (آشپزی)

زنگ #مهارتهای_زندگی #کلاس_چهارم ، #آشپزی#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین@shakerinhttp://shakerin.ir

١٣٩٧/١١/٠١

زنگ مهارتهای زندگی کلاس چهارم (آشپزی)

زنگ #مهارتهای_زندگی #کلاس_چهارم ، #آشپزی#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین@shakerinhttp://shakerin.ir

١٣٩٧/١٠/٢۴

مهارتهای زندگی کلاس چهارم

زنگ مهارتهای زندگی کلاس چهارم ، استفاده از اتو #مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین@shakerinhttp://shakerin.ir

١٣٩٧/١٠/٢۴

مهارتهای زندگی کلاس پنجم (آشپزی)

زنگ #مهارتهای_زندگی #کلاس_پنجم ، #آشپزی#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین@shakerinhttp://shakerin.ir

١٣٩٧/١٠/٢۴

المپیاد رایانه

المپیاد رایانه جهت اطلاع از محتوای آزمون هر پایه به فایل پیوست مراجعه نمایید. #مجتمع_ترببتی_تعلیمی_شاکرین@shakerinhttp://shakerin.ir دانلود

١٣٩۶/٠٧/١٨

کلاس مهارت های زندگی

کلاس مهارت های زندگی با مربی گری جناب آقای ایمنی

١٣٩۶/٠٧/١٨

کلاس جذابیت های علمی

کلاس جذابیت های علمی با مربی گری جناب آقای کاوه

١٣٩۶/٠٧/١٨

کلاس نمایش

کلاس نمایش یکی از کلاس های کارآمدسازی ویژه می باشد که توسط مربی مجرب نمایش، آقای تعبدی تدریس داده می ...

با ما در ارتباط باشید
ورود به سایت