علل و راه‏های درمان درس نخواندن و انجام ندادن تکالیف کودکان چیست؟
شنبه 25 شهریور 1396
علل و راه‏های درمان درس نخواندن و انجام ندادن تکالیف کودکان چیست؟
شما باید برای رفع این مشکل، از روش حل مسأله استفاده کنید بدین معنا ...
چگونه محیط را برای درس خواندن بچّه ها در زمان امتحانات آماده کنیم؟
شنبه 25 شهریور 1396
چگونه محیط را برای درس خواندن بچّه ها در زمان امتحانات آماده کنیم؟
در اینجا باید به چند نکته برای فراهم شدن محیط، جهت بهتر درس خواندن بچّه ها اشاره کنیم ...
عملکرد والدین چگونه باشد تا فرزندان به درس ومدرسه علاقمند شوند؟
شنبه 25 شهریور 1396
عملکرد والدین چگونه باشد تا فرزندان به درس ومدرسه علاقمند شوند؟
خاطرات خوش را بگوییم، خواندن بلد نبودیم، یاد گرفتیم ....

صفحه :