آدرس : شیراز، بلوار ابونصر، روبروی بوستان رضوی، انتهای کوچه ١٠، سمت راست ، مجتمع تربیتی تعلیمی شاکرین

تلفن :

٠٧١٣٧۴٣٧٩٢۵ 

٠٧١٣٧۴٣٧٩٢۶

کانال مجتمع تربیتی تعلیمی شاکرین در پیام رسان سروش :

http://sapp.ir/shakerin

صفحه رسمی مجتمع تربیتی تعلیمی شاکرین در اینستاگرام :

http://instagram.com/shakerin.ir

صفحه رسمی مجتمع تربیتی تعلیمی شاکرین در آپارات:

http://aparat.com/shakerin.ir


برای ارتباط با ما از فرم زیر استفاده نمایید